UNESCO-nun Dünya Mədəni və Təbii İrsinin Qorunmasına dair 1972-ci il Konvensiyası mövzusunda Təlim kursunun ikinci günü təşkil edilmişdir