Vasif Eyvazzadə: “Azərbaycanda yaradıcı sənayeni iqtisadiyyatda pay sahibi edən mexanizmlər yoxdur.”