İTV Xəbər – UNESCO-nun Dünya Mədəni və Təbii İrsinin Qorunmasına dair 1972-ci il Konvensiyası təlim kursu haqqında reportajı