UNESCO-nun “Dünya Mədəni və Təbii İrsinin Qorunmasına dair 1972-ci il Konvensiyası” mövzusunda təlim proqramının ikinci günü keçirilmişdir