Ələkbər Xıdırov

ICESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının katibi

Ələkbər Xıdırov

ISESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının katibi

Ələkbər Xıdırov (24 mart 1984, Bakı şəhəri)