Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyası Avropa Yaradıcı Biznes Şəbəkəsinə (ECBN) üzv qəbul edildi