Ali təhsildə sahibkarlığın dəstəklənməsi məsələlərinin müzakirəsi